CAT

  • Kami menggunakan Jenama Cat Jotun (Jotun Majestic & Jotun Jotashield).
  • Cat warna dinding luar 2 lapisan (Pilihan 2 Jenis Warna).
  • Cat dinding dalam 2 lapisan (Putih).